Współpraca z Politechniką Krakowską

W dniu 15 kwietnia 2016 roku PGK Spółka z o.o. podpisała z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie umowę o współpracy.
Przedmiotem umowy jest dwustronna współpraca w zakresie prowadzenia badań i opracowywania analiz dotyczących procesu oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz wytwarzanych odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków.

W ramach podpisanej umowy Politechnika Krakowska przyjęła do wykonania „Opracowanie wariantowej koncepcji technologicznej wraz z symulacją komputerową dla Oczyszczalni Ścieków w Zamościu.” Z ramienia Politechniki Krakowskiej umowę będzie realizował Wydział Inżynierii Środowiska – Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska. Ze strony PGK Spółka z o.o. umowę będzie realizowała Oczyszczalnia Ścieków w Zamościu.

politechnika_krakowska wis