Gospodarka osadowa – Program Funkcjonalno – Użytkowy

W dniu 19 października 2016 roku Spółka podpisała umowy z Biurem Projektów „BIPROWOD – Warszawa” na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadań:
„Rozbudowa i modernizacja gospodarki osadowej Oczyszczalni Ścieków w Zamościu”, „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zamościa”
oraz opracowanie „Raportu oddziaływania na środowisko” dla zadania „Rozbudowa i modernizacja gospodarki osadowej Oczyszczalni Ścieków w Zamościu”.

biprowod