Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Aktualności - Oczyszczalnia Ścieków

Oświadczenie PGK Sp. z o.o. w Zamościu dotyczące uciążliwości zapachowych emitowanych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Zamościu

Oświadczenie PGK Sp. z o.o. w Zamościu dotyczące uciążliwości zapachowych emitowanych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Zamościu

Oświadczenie PGK Sp. z o.o. w Zamościu dotyczące uciążliwości zapachowych emitowanych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Zamościu

19-lipiec-2021

W ostatnim czasie daje się odczuć wzrost uciążliwości zapachowych emitowanych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Zamościu. Jest to spowodowane panującymi temperaturami, ciśnieniem atmosferycznym oraz kierunkami wiatrów. czytaj więcej

Przed nami pracowity rok!

Przed nami pracowity rok!

18-grudzień-2018

To lista zadań, które PGK Sp. z o.o. będzie realizować w latach 2019-2020 na terenie Zamościa. Inwestycje wyniosą 53 mln 741 tys. zł, a środki na ich realizację pochodzą m.in. z budżetu Spółki- to również pieniądze mieszkańców miasta, którzy ponoszą opłaty za wodę czy ścieki.

czytaj więcej
Wieloletni plan modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021

Wieloletni plan modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021

18-maj-2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu przystąpiło do realizacji „Wieloletniego planu modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021”

czytaj więcej
Modernizacja pompowni głównej

Modernizacja pompowni głównej

06-listopad-2016

Zrealizowano umowę podpisaną z PWP Katowice Sp. z o.o. na „Dostawę i montaż kraty taśmowo-hakowej dla pompowni głównej ścieków dopływających do Oczyszczalni Ścieków w Zamościu”. Pompownia główna została wyposażona w nowoczesną i bezobsługową kratę taśmowo – hakową samoczyszczącą KTH SCC-Haaa

czytaj więcej

Gospodarka osadowa – Program Funkcjonalno – Użytkowy

19-październik-2016

W dniu 19 października 2016 roku Spółka podpisała umowy z Biurem Projektów „BIPROWOD – Warszawa” na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadań: „Rozbudowa i modernizacja gospodarki osadowej Oczyszczalni Ścieków w Zamościu”, „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zamościa”aaa

czytaj więcej
Współpraca z Politechniką Krakowską

Współpraca z Politechniką Krakowską

15-kwiecień-2016

W dniu 15 kwietnia 2016 roku PGK Spółka z o.o. podpisała z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie umowę o współpracy.

czytaj więcej
Testy systemu dezintegracji  ultradźwiękowej osadów

Testy systemu dezintegracji ultradźwiękowej osadów

05-kwiecień-2016

W ramach przygotowań do modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Zamościu w dniu 05-04-2016 roku przeprowadzono testy systemu dezintegracji ultradźwiękowej osadów z wykorzystaniem technologii firmy VTA. Testy przeprowadziła firma EUROTECH .

czytaj więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

22-marzec-2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych z oczyszczalni komunalnej w Zamościu do rzeki Łabuńki w km 18+300.

czytaj więcej
Nawożenie gleby osadem ściekowym

Nawożenie gleby osadem ściekowym

18-marzec-2016

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.w Zamościu po raz kolejny oferuje rolnikom, właścicielom gospodarstw rolnych bezpłatny osad ściekowy. Osad ściekowy powstaje w wyniku mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków.

czytaj więcej