PGK Sp.z o.o. w Zamościu
Centralne Laboratorium tel.: 84 6381 201, 84 6381 217
Dla kogo jesteśmy
 • Instytucje
 • Klienci Indywidualni
O co najczęściej pytają Klienci
 • Czy woda w mojej studni nadaje się do picia?
 • Prowadzę zakład/firmę. Czy woda której używam spełnia wymagania prawne?
 • Przepisy prawa obligują mnie do składania sprawozdania o jakości używanej wody. Czy mogę je u Was wykonać?
W czym pomagamy naszym Klientom
 • Badamy próbki wody pod kątem właściwości fizyko-chemicznych
 • Badamy próbki wody pod kątem obecności szkodliwych mikroorganizmów
 • Oferujemy profesjonalną usługę pobrania próbek, aby wyniki badania nie mogły zostać zakwestionowane przez organ kontrolny
Zatwierdzenie PPIS
 • Stosowane przez nas metody badań są zatwierdzone przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Zamościu.
 • Wyniki naszych badań są uznawane przez SANEPID.
Wykonujemy m.in. badania:
 • Azotany
 • Twardość
 • Żelazo
Oferta niestandardowa:
 • Monitorning przeglądowy
 • Badania wykonywane przez podwykonawców