Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Komunalny - PGK Zamość
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Najmłodsi projektanci eko-mody

Posted on by franek
Kreacje z gazet, kartonowych pudełek, worków na śmieci, a wszystko ozdobione nakrętkami od butelek czy suchym makaronem – takie stroje zaprezentowały dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, które wzięły udział w pokazie mody ekologicznej. Pokaz odbył się 23.03.2016 r. pod Honorowym Patronatem Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Franciszka Josika.
Posted in Aktualności, Aktualności PGK | Możliwość komentowania Najmłodsi projektanci eko-mody została wyłączona

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Posted on by franek
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych z oczyszczalni komunalnej w Zamościu do rzeki Łabuńki w km 18+300.
Posted in Aktualności, Aktualności Oczyszczalnia Ścieków, Aktualności PGK | Możliwość komentowania Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego została wyłączona

Nawożenie gleby osadem ściekowym

Posted on by franek
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.w Zamościu po raz kolejny oferuje rolnikom, właścicielom gospodarstw rolnych bezpłatny osad ściekowy. Osad ściekowy powstaje w wyniku mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków.
Posted in Aktualności, Aktualności Oczyszczalnia Ścieków, Aktualności PGK | Możliwość komentowania Nawożenie gleby osadem ściekowym została wyłączona

22 marca – Światowy Dzień Wody

Posted on by franek
Światowy Dzień Wody to święto ustanowione 22 grudnia 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ideą obchodów jest uświadomienie ludziom, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkim niebezpieczeństwem jest spadek jej zasobów. Obchody Dnia Wody mają przyczynić się również do poszanowania wody, która często bywa marnotrawiona, a w wielu krajach dostęp do niej jest utrudniony.
Posted in Aktualności, Aktualności PGK, Aktualności Zakład Wodociągów | Możliwość komentowania 22 marca – Światowy Dzień Wody została wyłączona

TZ/41/16

Posted on by franek
Posted in Zamówienia Publiczne | Możliwość komentowania TZ/41/16 została wyłączona

Ceny wody i ścieków w Zamościu pozostają bez zmian

Posted on by franek
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., informuje, iż w dniu 29 lutego 2016 roku Rada Miasta Zamość przyjęła Uchwałę Nr XVI/194/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Posted in Aktualności, Aktualności PGK, Aktualności Zakład Wodociągów | Możliwość komentowania Ceny wody i ścieków w Zamościu pozostają bez zmian została wyłączona