Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Komunalny - PGK Zamość
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Selektywna zbiórka odpadów

Posted on by franek
Uprzejmie informujemy, iż od 1 lipca 2013r. obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi wprowadzony ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według w/w ustawy wszyscy wytwórcy odpadów komunalnych zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje np. opakowania szklane (białe, kolorowe), opakowania z tworzyw sztucznych (PET-butelki), opakowania z tworzyw wielomateriałowych, papier i tektura, itp.
Posted in Aktualności, Aktualności Zakład Transportu Odpadów | Leave a comment