Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Komunalny - PGK Zamość
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Dofinansowanie Projektu stało się faktem

Posted on by franek
26 lipca, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu. Tym samym zakończyliśmy ośmiomiesięczne (biorąc pod uwagę tylko ostatni – skuteczny dla nas konkurs) starania o przyznanie dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Posted in Aktualności UE | Leave a comment

Realizacja Projektu rozpoczęta

Posted on by franek
Ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu rozpoczęliśmy realizację projektu. Nie jest to co prawda przysłowiowe „wbicie łopaty” na placu budowy, ale wszczęcie postępowania przetargowego jest początkiem przygotowania organizacji budowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu.
Posted in Aktualności UE | Leave a comment

DUE/1/10

Posted on by franek
Posted in Zamówienia Publiczne RZZO | Leave a comment

TZ/98/10

Posted on by franek
Posted in Zamówienia Publiczne | Leave a comment

TZ/97/10

Posted on by franek
Posted in Zamówienia Publiczne | Leave a comment