Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Komunalny - PGK Zamość
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

TZ/90/10

Posted on by franek
Posted in Zamówienia Publiczne | Leave a comment

Wniosek o dofinansowanie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu przyjęty

Posted on by franek
Pismem z 17 czerwca 2010 r. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie powiadomił nas o ostatecznym przyjęciu wniosku, po jego uzupełnieniu i odniesieniu się beneficjenta (PGK Spółka z o.o. w Zamościu) do uwag Grupy Ekspertów zawartych w potwierdzeniu o dofinansowaniu.
Posted in Aktualności UE | Leave a comment