Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Zakłady Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość

oczyszczalnia
ścieków

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość

rzzo
w dębowcu

Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość

zakład
transportu odpadów

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług
Komunalnych

Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość

cmentarz
komunalny

Aktualności z życia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

Zawieszenie przyjmowania zleceń na badania wody

Zawieszenie przyjmowania zleceń na badania wody

26-październik-2022

Zespół Badań i Analiz Wody od 1 listopada 2022 r. (do odwołania) nie przyjmuje zleceń na badania próbek wody.

czytaj więcej
Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

07-październik-2022

 • 🚛 3 października – Osiedle Majdan, Osiedle Kilińskiego, Osiedle Powiatowa,
 • 🚛 5 października – Osiedle Świętego Piątka, Osiedle Promyk, Osiedle Zamczysko,
 • 🚛 7 października – Osiedle Karolówka, Osiedle Stare Miasto, Osiedle Błonie,
 • 🚛 20 października – Osiedle Partyzantów, Osiedle Słoneczny Stok, Osiedle Zamoyskiego,
 • 🚛 24 października – Osiedle Nowe Miasto,
 • 🚛 7 listopada – Osiedle Orzeszkowej-Reymonta, Osiedle Janowice, Osiedle Rataja,
 • 🚛 10 listopada – Osiedle Planty, Osiedle Kamienna, Osiedle Koszary,

Pełny harmonogram odpadów znajdziecie Państwo tutaj: Harmonogram dla Miasta Zamość na 2022rok

czytaj więcej

Wielkanoc

14-kwiecień-2022

Wielkanoc 2022

czytaj więcej
Nowe warunki przyjęcia odpadów na PSZOK

Nowe warunki przyjęcia odpadów na PSZOK

03-marzec-2022

Od 1 kwietnia 2022r. każdy kto będzie chciał dostarczyć odpady komunalne selektywnie zbierane do PSZOK–ów, będzie zobowiązany do okazania pracownikowi PSZOK-u przed przyjęciem odpadu, jeden z niżej wymienionych dokumentów:

 • dokumentu potwierdzającego złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • kopii deklaracji potwierdzonej przez Urząd o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • dowodu uiszczenia opłaty lub dokumentu potwierdzającego naliczanie opłaty, obowiązujące w danym roku.

Warunkiem przyjęcia odpadów na PSZOK będzie okazanie jednego z w/w dokumentów
(§8. Ust 4. Lit b i c – Regulamin PSZOK)

Prosimy o przestrzeganie wyżej przyjętych procedur !

czytaj więcej

Dowiedz się więcej o PGK Spółka z o.o. w Zamościu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu świadczy usługi komunalne już od 1952 roku. W obecnej formie spółki prawa handlowego, której jedynym udziałowcem jest Miasto Zamość, istnieje od 1996 roku.
Jest firmą o utrwalonej renomie i pozycji rynkowej, znakomicie wyposażoną w specjalistyczny sprzęt i urządzenia oraz nowoczesny tabor samochodowy.
Zatrudnia ponad 200 pracowników.
W zakres podstawowej działalności PGK wchodzą usługi dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymania czystości i porządku ulic, placów na terenie miasta Zamość, a także zarządzania cmentarzem komunalnym.

czytaj więcej