Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

pgk_-logo2.jpg
Strona główna arrow Kontakt
Kontakt
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
KRS Nr 0000047813
NIP: 922–000–57–60
Regon: 950242408

Bank PeKaO SA I/Zamość
Numer konta: 36 1240 2816 1111 0000 4015 1915

ul. Krucza 10
22-400 Zamość
e-mail: sekretariat@pgk.zamosc.pl

tel. sekretariat: 84 638 12 00; 84 638 12 21; 84 639 22 13
fax. 84 638 54 58; 84 638 12 10


Zakład Wodociągów

ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
fax: 84 638 54 58; 84 638 12 10
e-mail: zw@pgk.zamosc.pl

Kierownik Zakładu Wodociągów
tel. 84 638 12 11


Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów

ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
e-mail: bok@pgk.zamosc.pl


tel. 84 638 12 26 - warunki techniczne i uzgodnienia dokumentacji
tel. 84 638 12 04 - rozliczenia za wodę i ścieki
tel. 84 638 12 14 - sprawy wodomierzowe


Pogotowie wodociągowe

tel. 84 638 12 09
tel. 994 całodobowy


Oczyszczalnia Ścieków

al. 1 Maja 16, 22-400 Zamość
e-mail: os@pgk.zamosc.pl

tel. 84 639 50 64 lub 65

tel. 84 639 53 91, 84 639 50 64 (-65) wewn. 33 lub 84 638 12 09; 84 639 27 03 - sprawy kanalizacji

Zakład Oczyszczania Miasta

ul. Droga Męczenników Rotundy 2, 22-400 Zamość
e-mail: zom@pgk.zamosc.pl

tel 84 616 92 77 do 79 - odbiór odpadów: stałych, ciekłych; sprzątanie miasta

Cmentarz Komunalny

Chyża 147, 22-400 Zamość

tel. 84 639 69 96

www.cmentarzkomunalny.zamosc.pl

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu

Dębowiec 165, 22-420 Skierbieszów
e-mail: rzzo@pgk.zamosc.pl

tel. 84 888 00 43 lub 46; 84 611 24 16

Składowisko Odpadów - waga
tel. 84 641 12 44 

Skorzystaj z poniższego formularza, aby przesłać wiadomość na nasz adres: sekretariat@pgk.zamosc.pl