Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

pgk_-logo2.jpg
Strona główna
iBOK
iBOK- Internetowe Biuro Obsługi Klienta
 
W celu zapewnienia sprawniejszej obsługi  Klientów posiadających podpisane umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, z dniem 2 stycznia 2015 roku zostaje uruchomione Internetowe Biuro Obsługi Klienta (iBOK).
 
 
Faktury elektroniczne

Szanowni Klienci
wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom od dnia 2 stycznia 2015 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  proponuje bezpłatne przejście na e-fakturę.

 
Nawożenie gleby ustabilizowanym komunalnym osadem ściekowym
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu oferuje właścicielom gospodarstw rolnych, zlokalizowanych w promieniu do 35 kilometrów od Oczyszczalni Ścieków w Zamościu (al. 1-go Maja 16, 22-400 Zamość):
 
  1. bezpłatną dostawę* ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych 
  2. bezpłatne  badania gruntów, na których osady ściekowe będą stosowane
  3. bezpłatne  indywidualne laboratoryjne ustalenie dawkowania osadu
  4. udostępnienie szczegółowych wyników badań osadów oraz gruntów
 
Cmentarz Komunalny w Zamościu - zapal wirtualny znicz osobie bliskiej
 
PGK Spółka z o.o. jako Zarządca Cmentarza Komunalnego w Zamościu informuje, że uruchomiła stronę internetową Cmentarza Komunalnego w Zamościu  www.cmentarzkomunalny.zamosc.pl.

Znaleźć można na niej informacje dotyczące historii Cmentarza Komunalnego, aktualne ogłoszenia, regulamin
i akty prawne
dotyczące funkcjonowania Cmentarza, cennik oraz dane kontaktowe Administracji i Zarządcy Cmentarza Komunalnego. Dodatkowo umieszczono informacje o możliwościach dojazdu do zamojskiej nekropolii oraz przekierowanie do wyszukiwarki GROBONET.

Dzięki wyszukiwarce GROBONET każda zainteresowana osoba może:

  • odszukać osoby zmarłe pochowane na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu,

  • odnaleźć lokalizację grobów,
  • obejrzeć interaktywną mapę Cmentarza,
  • obejrzeć zdjęcia poszczególnych grobów,
  • zapalić wirtualny znicz.

Ponadto Administracja Cmentarza posiada elektroniczną bazę danych osób pochowanych i elektroniczną mapę Cmentarza. Zachęcamy do odwiedzenia strony Cmentarza Komunalnego w Zamościu i zapalenie wirtualnego znicza.

 
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu

strona_projektu.jpg

Szanowni Państwo,

Informacje dotyczące Projektu - Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu, realizowanego przez PGK Spółka z o.o. w Zamościu, znajdą Państwo w zakładce RZZO w Dębowcu - Projekt dofinansowany z Funduszu Spójności UE 
Informacja dla odbiorców usług świadczonych przez PGK Spółka z o.o.w Zamościu

Szanowni Klienci, 

Informujemy, że w 2013 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, wychodząc naprzeciw sugestiom klientów, wprowadziło indywidualny system płatności dla kontrahentów z terenu Miasta Zamość z tytułu dostawy wody, odprowadzania ścieków i odbioru odpadów komunalnych. Wprowadzony system ma na celu prawidłową identyfikację wpłat odbiorców usług.

Z związku z tym prosimy o dokonywanie wpłat na konto wskazane w fakturze podając TYLKO NUMER FAKTURY /bez nr nabywcy i danych osobowych/.

Jednocześnie informujemy, iż wpłaty dokonane na konto główne PGK Spółka z o.o. tj.
36 12402816 1111 0000 4015 1915,  także zostaną zarachowane na poczet Państwa zobowiązań.

 

 

Wywiadownia gospodarcza Dun&Bradstreet Poland przyznała nam w 2011 roku
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Gazela biznesu

 

"Puls Biznesu" wyróżnił naszą Spółkę "Gazelą Biznesu 2011"

 

Gazele