Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

pgk_-logo2.jpg
Strona główna
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu

strona_projektu.jpg

Szanowni Państwo,

Informacje dotyczące Projektu - Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu, realizowanego przez PGK Spółka z o.o. w Zamościu, znajdą Państwo w zakładce RZZO w Dębowcu - Projekt dofinansowany z Funduszu Spójności UE 
Informacja dla odbiorców usług świadczonych przez PGK Spółka z o.o.w Zamościu

Szanowni Klienci, 

Informujemy, że w 2013 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, wychodząc naprzeciw sugestiom klientów, wprowadziło indywidualny system płatności dla kontrahentów z terenu Miasta Zamość z tytułu dostawy wody, odprowadzania ścieków i odbioru odpadów komunalnych. Wprowadzony system ma na celu prawidłową identyfikację wpłat odbiorców usług.

Z związku z tym prosimy o dokonywanie wpłat na konto wskazane w fakturze podając TYLKO NUMER FAKTURY /bez nr nabywcy i danych osobowych/.

Jednocześnie informujemy, iż wpłaty dokonane na konto główne PGK Spółka z o.o. tj.
36 12402816 1111 0000 4015 1915,  także zostaną zarachowane na poczet Państwa zobowiązań.

 

 

Wywiadownia gospodarcza Dun&Bradstreet Poland przyznała nam w 2011 roku
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Gazela biznesu

 

"Puls Biznesu" wyróżnił naszą Spółkę "Gazelą Biznesu 2011"

 

Gazele