Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

pgk_-logo2.jpg
Strona główna
Informacja dla odbiorców usług świadczonych przez PGK Spółka z o.o.w Zamościu

Szanowni Klienci, 

Informujemy, że w 2013 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, wychodząc naprzeciw sugestiom klientów, wprowadziło indywidualny system płatności dla kontrahentów z terenu Miasta Zamość z tytułu dostawy wody, odprowadzania ścieków i odbioru odpadów komunalnych. Wprowadzony system ma na celu prawidłową identyfikację wpłat odbiorców usług.

Z związku z tym prosimy o dokonywanie wpłat na konto wskazane w fakturze podając TYLKO NUMER FAKTURY /bez nr nabywcy i danych osobowych/.

Jednocześnie informujemy, iż wpłaty dokonane na konto główne PGK Spółka z o.o. tj.
36 12402816 1111 0000 4015 1915,  także zostaną zarachowane na poczet Państwa zobowiązań.

 
Zapraszamy na stronę Projektu

strona_projektu.jpgUprzejmie informujemy, że wiadomości dotyczące Projektu - Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu, są dostępne w menu RZZO w Dębowcu - Projekt dofinansowany z Funduszu Spójności UE. Zamieszczamy tam aktualności dotyczące Projektu, opis Projektu (obecnie w skróconej wersji, ale pod koniec roku będziemy przedstawiali Państwu obszerniejsze opisy elementów całego Projektu).

 
Projekt Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu
Projekt ”REGIONALNY ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W DĘBOWCU” jest planowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi priorytetowej II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,  Działanie 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.
 

 


 

Wywiadownia gospodarcza Dun&Bradstreet Poland przyznała nam w 2011 roku
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Gazela biznesu

 

"Puls Biznesu" wyróżnił naszą Spółkę "Gazelą Biznesu 2011"

 

Gazele